Coranavirus en kerkdienst

Het is vanwege het coronavirus een bijzondere tijd, waarin we in vertrouwen op onze God willen leven en in ons gebed alles in Gods handen willen leggen. Daarbij hoort ook het gebed om wijsheid voor onze overheid. Ons vertrouwen op God gaat samen met onze eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wil de kerkenraad nemen en daarom heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot en met zondag 5 april alle bijeenkomsten van de gemeente te laten vervallen.

Daaronder vallen de diensten op de zondagen 22 maart tot en met 26 april. Ook de gemeentevergadering op 24 maart en de komende catechisaties gaan niet door. De dienst op vrijdag 10 april en zondag 12 april worden video diensten. Hou deze website in de gaten voor meer informatie.

We beseffen dat het een moeilijk besluit is en het doet ook pijn, maar gezien de vergaande maatregelen die onze overheid tot nu toe heeft genomen zien we geen andere mogelijkheid.
Daarbij willen we ons ook houden aan het dringende advies van het RIVM en de GGD om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Op deze manier willen we eraan meewerken verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Als u behoefte aan voorbede of dankzegging hebt of er zijn andere bijzonderheden die u met de gemeente wilt delen, dan kunt u die melden bij de predikant, wijkouderling/diaken of pastoraal werker. Die kunnen we dan met de gemeente delen via een (digitale) nieuwsbrief, zodat we voor elkaar kunnen blijven bidden en met elkaar meeleven. Daarbij is het aan te raden om de bezoeken bij elkaar, vooral bij kwetsbare broeders en zusters, zoveel mogelijk te beperken.

De Here geve ons Zijn kracht, bescherming en wijsheid.

Als laatste willen wij u verwijzen naar mogelijkheden die door andere gemeenten worden gebruikt, zodat u een dienst via internet kunt meemaken.  In de CGK Hoogeveen wordt een dienst via Youtube live gestreamed. De link naar de livestream is te vinden op de website van Hoogeveen, www.cgkhoogeveen.nl.
Ook via www.kerkdienstgemist.nl  kunt u diensten volgen. U kunt ook oudere diensten beluisteren die in de verschillende gemeenten gehouden zijn.
De komende periode zullen in de Bethelkerk Emmen geen reguliere kerkdiensten plaatsvinden. Toch willen ze juist nu laten zien dat de kerk van Jezus Christus springlevend is! Elke dag komt er op het YouTube-kanaal van hun kerk om 15:00 uur een filmpje online (kanaal ‘Bethel Emmen’). In de komende weken nemen ze de kijkers daarin dagelijks mee op Jezus’ lijdensweg naar het kruis. Aan de hand van het Evangelie naar Lukas gaan we op deze manier samen op weg naar Pasen. In elk filmpje lezen we uit de Bijbel, is er een korte overdenking, een gebed en zingen we een lied.
                                                                                    
Met broederlijke groet,
De kerkenraad.
Terug naar overzicht
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er dienst om 9:30 en 17:00 uur. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving