Coronavirus en kerkdienst.

De kerkenraad evalueert in iedere vergadering, en als daar aanleiding toe is ook op andere momenten, hoe we de erediensten vorm moeten geven in het licht van de huidige corona-pandemie.

Daar waar in het landelijk advies (gebaseerd op het CIO-overleg) de deur nog op een kiertje staat om met maximaal 30 gemeenteleden een fysieke bijeenkomst te houden acht het de kerkenraad toch wijzer om voorlopig terug te schalen naar uitsluitend online-diensten.

Met andere woorden: vanaf zondag 10 januari aanstaande zal er tot nader order per zondag één online-dienst zonder bezoekers gehouden worden, meestal ’s ochtends en een enkele keer ’s middags. (zie hiervoor de nieuwsbrief of website)

De kerkenraad betreurt het om dit ingrijpende besluit te moeten nemen en hoopt dat er zo snel mogelijk weer ruimte komt om op een verantwoorde manier fysiek samen te kunnen komen in de erediensten.
Terug naar overzicht
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er afwisselend dienst voor de gasten, wijken 1 en 3 of de wijken 2 en 4. Zie daarvoor de agenda. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving