Diensten

Diensten

Elke zondag is er om 9.30 een kerkdienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Steenwijk. Kijk voor de actuele informatie altijd op het preekrooster. Tijdens de dienst worden de liederen geprojecteerd zodat iedereen mee kan zingen. Na de dienst is er één keer per maand koffie/thee drinken in het verenigingsgebouw. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving