De ”C” van CGK staat voor Christelijk.

Als CGK Steenwijk weten wij ons verbonden met de algemene Christelijke Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een christelijke kerk is een plaats waar christenen samenkomen. Christenen zijn volgelingen van Jezus Christus. Een christelijke kerk is dan ook een gemeenschap van mensen die zich door Hem willen laten leiden. Hij is hun Heer, ze zijn naar Hem genoemd, want Hij wordt ook Christus genoemd. Door Gods onvoorstelbare liefde is Hij door God aangesteld om Redder van mensen te zijn. Iedereen die in Hem gelooft is gered! Die boodschap mogen we in deze wereld uitdragen in woord en daad.

De “G” van CGK staat voor Gereformeerd.

Te midden van die algemene Christelijke Kerk behoren wij tot de kerken van de Reformatie. In de reformatie is herontdekt dat de mens alleen gered wordt door het geloof in Christus. Niet door zelf iets te presteren. Deze redding is alleen aan God te danken. De mens heeft het niet verdiend om gered te worden en daarom is het alleen genade. Typerend voor het gereformeerde karakter zijn de gerichtheid op Gods genade, de noodzaak van persoonlijk geloof en het bestuderen van de Bijbel.

De “K” van CGK staat voor Kerk.

We zijn aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ambtsdragers verklaren dat zij hun ambt uitoefenen in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis die bepalend en richtinggevend is. Zij beloven dat ze zullen handelen naar de geldende kerkorde. Zij staan daarmee in dienst van Christus, tot eer van Zijn naam en tot opbouw van de gemeente. We willen recht doen aan het geheel van Gods waarheid zoals we die gehoord hebben uit Gods Woord de Bijbel en zoals die verwoord is in de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving