Oprichting CGK te Steenwijk

De Christelijke Gereformeerde gemeente in Steenwijk is tijdens een vergadering, die is gehouden op 19 april 1893, tot stand gekomen. Op 23 april van hetzelfde jaar vond de eerste officiële dienst plaats. De eerste predikant, ds. R.E. Sluiter, begon in onze gemeente op 23 oktober 1898. In 1943 werd het 50 jarig bestaan van de gemeente herdacht. In de herdenkingsdienst ging ds. J.H. Velema, die toen onze predikant was, voor. Hij mocht ook de herdenkingsdienst bij het 100 jarig bestaan van onze gemeente in 1993 leiden. Sinds de oprichting hebben, tot onze huidige predikant ds. K. Jonkman, nog 14 predikanten voor korte of langere tijd onze gemeente gediend. Twee predikanten, di. W. de Joode en Th. Rutters, gingen binnen onze gemeente met emeritaat.

Onze kerk Eben Haëzer

Op de gevel van het kerkgebouw staat de naam Eben Haëzer en daaronder het jaartal 1896. Dit is het bouwjaar van het kerkgebouw. We hebben als gemeente veel zegen van onze hemelse Vader mogen ontvangen en gemerkt dat de Here ons heeft geholpen, ook in moeilijke en zorgelijke tijden. Zoals de betekenis van de naam Eben Haëzer: “Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen” (1 Samuel 7 vers 12). Onze kerk staat in een gebied waar zomers veel gerecreëerd wordt. We zijn dankbaar dat we door de jaren heen veel vakantiegasten ontmoeten in onze diensten.

Samenwerking CGK & GKV

Met de plaatselijke Gereformeerde kerk vrijgemaakt zijn sinds 1994 contacten geweest. Sinds 19 juni 2014 trekken we met het jeugdwerk gezamenlijk op. Dat betekent dat de jeugdverenigingen van CGK en GKv gemengd zijn, met leiding van beide kerken.

Predikanten CGK te Steenwijk

Predikant Datum van Datum tot en met
Ds. R.E. Sluiter 12 oktober 1898 juni 1901
Ds. K. Zuidema 24 november 1904 13 november 1910
Ds. Joh. van der Vegt 17 mei 1911 4 januari 1914
Ds. W.F. van de Kodde 5 april 1914 28 mei 1916
Ds. A. Gruppen 16 november 1919 4 november 1923
Ds. A. Ponstein 2 december 1928 26 juli 1931
Ds. J.B.G. Croes 1 juli 1934 15 mei 1938
Ds. J.H. Velema 3 november 1940 19 februari 1946)
Ds. H. Hoogendoorn 14 september 1947 1 september 1952
Ds. G. de Vries 7 september 1952 7 november 1954
Ds. J. Vogel 3 november 1960 7 maart 1965
Ds. E. van Dalen
23 november 1965) 14 november 1973
Ds. K.T. de Jonge
25 juni 1974 21 september 1980
Ds. W. de Joode 20 januari 1982) 9 december 1984 (emeritaat)
Ds. Th. Rutters 29 januari 1986 31 augustus 1992 (emeritaat)
Ds. K. Jonkman 28 november 1994 tot op heden
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving