Hieronder vindt u de bankgegevens van onze kerk. De rekening van de kerk kan tevens worden gebruikt voor het overmaken van de zondagse collectes.

Kerk:
NL76 RABO 0139 0211 24 t.nv. Chr. Geref. Kerk Steenwijk

Diaconie:
NL66 INGB 0003 9418 82 t.n.v. Diaconie vd Chr. Ger. Kerk

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving