Gezamenlijk jeugdwerk

Missie jeugdwerk

Het jeugdwerk van de CGK wordt tezamen gedaan met de GKv te Steenwijk. Als jongerenwerkers delen we onze passie en geestelijke identiteit. Waar we voor staan en wat ons motiveert is het volgende: “Gedreven door de Heilige Geest willen wij als een vakkundig bouwmeester het fundament van Christus leggen in onze jongeren.” (n.a.v. 1 Kor. 3 vers 10). Vanuit onze visie willen wij dat onze jongeren ¬Jezus Christus gaan belijden; een persoonlijke relatie met God opbouwen en dat zij geestelijk vrucht gaan dragen (Gal. 5 vers 22). Dit doen wij CGK & GKV te Steenwijk gezamenlijk. Samen bouwen aan Zijn koninkrijk. Dit is onze jeugd missie welke staat beschreven in het jeugdbeleidsplan.

Visie jeugdwerk

Wat wij willen bereiken is in de visie verwoord. De visie bestaat uit vijf kernwaarden:

1) Persoonlijke relatie met God en Jezus

Dat de jeugd dichter bij God wordt gebracht en Gods naam groot maakt. Dat jongeren zicht op zichzelf krijgen en op hun manier Jezus Christus actief gaan volgen in een persoonlijke relatie met God. Hen bijstaan in hun geestelijke groei in Christus.

2) Gemeenschap, contact en ontmoeting

Er is aansluiting tussen thuis en de kerk. Waar vriendschappen ontstaan en waar we van elkaars geloof leren. Wij kijken naar elkaar om, geven liefde, veiligheid en geborgenheid. Het is "veilig jeugdwerk", er is een gezonde verhouding tussen leidinggevende en de jeugd.

3) Kennis

Leren nadenken over de Bijbel en leren van elkaar op hun eigen niveau. Samen spreken over je geloof en je eigen mening daarover vormen.

4) Top locatie

Jongeren zijn welkom, worden gezien en gehoord Het is gezellig, veilig en jongeren nemen elkaar mee.

5) Toerusting en training

Jongeren met affiniteit voor jeugd verder trainen en toerusten voor het jongerenwerk. Op zo'n manier dat zij op latere leeftijd ook andere jongeren kunnen trainen en toerusten. (2 Timoteüs 2 vers 2) De jeugdleiders geestelijk toerusten en trainen, zodat deze missie en visie vol inspiratie, energie en enthousiasme kan worden uitgedragen.

Organisatie structuur jeugdwerk

Om deze missie en visie te verwezenlijken is er een jeugdorganisatiestructuur neergezet. Iedere jeugdclub en vereniging) is via de jongerenwerker direct vertegenwoordigd in een overlegstructuur. Door de omvang van de gezamenlijke gemeente zijn er twee overlegstructuren gecreëerd. Eén voor de jeugd van 0 t/m 12 jaar, de basisschool en een tweede overlegstructuur voor de jeugd van 13 jaar en ouder, het voortgezet onderwijs. Wilt u meer weten neem gerust contact met ons op.

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving