Jongeren

Voor jongeren worden een heel aantal jeugdclubs georganiseerd. De clubs starten vanaf 9 jaar en lopen door tot 16+. Ze worden meestal geleid door twee jeugdwerkers en vinden plaats bij de kerk of thuis.

  • Onder de Regenboog (9-12 jarigen, groep 6 t/m 8)
  • Jeugdvereniging voor 12/13 jaar
  • Jeugdvereniging voor 13/14 jaar
  • Jeugdvereniging voor 14/15 jaar
  • Jeugdvereniging voor 15/16 jaar
  • Jeugdvereniging voor 16+
Verder wordt er jaarlijks een jeugdkamp gepland voor de jongeren van 12-16 jaar.

Organisatie

Het jeugdwerk wordt georganiseerd door de CGK en de GKv gezamenlijk en staat beschreven in een jeugdbeleidsplan (deze is op te vragen via dit mailadres: scriba@steenwijk.gkv.nl).
Er is een Dagelijks Bestuur Jeugdwerk (DB Jeugdwerk) met vertegenwoordigers uit beide kerken. Het DB zorgt ervoor dat de missie en visie van het jeugdbeleidsplan worden uitgevoerd en koppelen dit terug naar de kerkenraad/ diaconie. Het DB is ook het aanspreekpunt voor de praktische uitvoering van het jeugdwerk.

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving