ANBI-informatie

Onze actuele ANBI gegevens en een overzicht van informatie vindt u hier.

In onderstaande tabel staan de financiële ANBI gegevens van 2020.

ANBI CGK Steenwijk

CGK Steenwijk begroting 2020 rekening 2020 rekening 2019
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 1500 700 1695
Bijdrage gemeenteleden 75400 95562 79685
Subsidies en overige bijdragen van derden 9000 9450 9360
totaal baten (a) 85900 105712 90740
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 74400 75691 73232
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1750 1968 1872
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11800 11308 11758
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 17000 16903 16168
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 1200 1100 1170
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6990 12196 7416
totaal lasten (b) 113140 119166 111616
Resultaat(totaal a-b) -27240 -13454 -20876

ANBI Diaconie CGK

Diaconie CGK begroting 2020 rekening 2020 rekening 2019
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
Bijdrage gemeenteleden 5300 3346 5959
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten (a) 5300 3346 5959
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 0 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0 0
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 650 693 650
Giften en donaties …………………………... 3012 3452 3355
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 280 246 278
Totaal lasten (b) 3942 4391 4283
Resultaat(totaal a-b) 1358 -1045 1676
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er afwisselend dienst voor de gasten, wijken 1 en 3 of de wijken 2 en 4. Zie daarvoor de agenda. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving