ANBI CGK Steenwijk

CGK Steenwijk begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 1500 1659 1264
Bijdrage gemeenteleden 71400 79685 76343
Subsidies en overige bijdragen van derden 9900 9360 10305
totaal baten (a) 82800 90740 87912
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 72750 73232 70768
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2125 1872 1714
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 12300 11758 12256
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 16000 16168 14324
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 1100 1170 1100
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6000 7416 7477
totaal lasten (b) 110275 111616 107639
Resultaat(totaal a-b) -27475 -20876 -19727

ANBI Diaconie CGK

Diaconie CGK begroting 2019 rekening 2019 rekening 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 0 2
Bijdrage gemeenteleden 5300 5959 5643
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten (a) 5300 5959 5645
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 0 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0 0
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 700 650 657
Giften en donaties …………………………... 2700 3355 5609
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 280 278 236
Totaal lasten (b) 3680 4283 6502
Resultaat(totaal a-b) 1620 1676 -857
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er afwisselend dienst voor de gasten, wijken 1 en 3 of de wijken 2 en 4. Zie daarvoor de agenda. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving