ANBI-informatie

Onze actuele ANBI gegevens en een overzicht van informatie vindt u hier.

In onderstaande tabel staan de financiële ANBI gegevens van 2022.

ANBI CGK Steenwijk

CGK Steenwijk begroting 2022 rekening 2022 rekening 2021
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 146 358
Bijdrage gemeenteleden 78.000 82.908 123.231
Subsidies en overige bijdragen van derden 9.000 9.270 9.360
totaal baten (a) 87.000 92.234 132.949
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 80.700 80.881 78.552
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.750 2.994 2.194
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11.100 10.493 10.940
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 15.900 14.199 16.743
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 1.100 1.640 1.235
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.200 7.518 9.848
totaal lasten (b) 117.750 117.725 119.512
Resultaat(totaal a-b) -30.750 -25.401 13.437

ANBI Diaconie CGK

Diaconie CGK begroting 2022 rekening 2022 rekening 2021
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
Bijdrage gemeenteleden 9.000 10.690 4.254
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten (a) 9.000 10.690 4.254
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 0 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 145 0
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 700 663 693
Giften en donaties

8.000 11.013 5.909
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 500 547 256
Totaal lasten (b) 9.200 12.368 6.828
Resultaat(totaal a-b) -200 -1.678 -2.574
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving