ANBI-informatie

Onze actuele ANBI gegevens en een overzicht van informatie vindt u hier.

In onderstaande tabel staan de financiële ANBI gegevens van 2020.

ANBI CGK Steenwijk

CGK Steenwijk begroting 2021 rekening 2021 rekening 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 700 358 700
Bijdrage gemeenteleden 83.400 123.231 95.562
Subsidies en overige bijdragen van derden 9.000 9.360 9.450
totaal baten (a) 93.100 132.949 105.712
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 78.700 78.552 75.691
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.750 2.194 1.968
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 10.900 10.940 11.308
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 16.700 16.743 16.903
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 1.100 1.235 1.100
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.200 9.848 12.196
totaal lasten (b) 116.350 119.512 119.166
Resultaat(totaal a-b) -23.250 13.437 -13.454

ANBI Diaconie CGK

Diaconie CGK begroting 2021 rekening 2021 rekening 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
Bijdrage gemeenteleden 4.000 4.254 3.346
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten (a) 4.000 4.254 3.346
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 0 0 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0 0
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 650 663 693
Giften en donaties

5.000 5.909 3.452
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Salarissen (koster, organisten e.d.) 0 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 250 256 246
Totaal lasten (b) 5.900 6.828 4.391
Resultaat(totaal a-b) -1.900 -2.574 -1.045
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving