ANBI CGK Steenwijk

CGK Steenwijk begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 250 1264 50
Bijdrage gemeenteleden 75850 76343 79152
Subsidies en overige bijdragen van derden 10700 10305 9980
totaal baten (a) 86800 87912 89182
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) 70850 70768 69186
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1750 1714 1076
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 14000 12256 13118
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 16000 14324 14240
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organisten e.d.) 1100 1100 1225
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5310 7477 7222
totaal lasten (b) 109010 107639 106067
Resultaat(totaal a-b) -22210 -19727 -16885

ANBI Diaconie CGK

Diaconie CGK begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 8 2 9
Bijdrage gemeenteleden 5350 5643 5335
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten (a) 5358 5645 5344
Lasten
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker)
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 700 657 703
Giften en donaties (……………………..) 2700 5609 3451
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organisten e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 280 236 389
Totaal lasten (b) 3680 6502 4543
Resultaat(totaal a-b) 1678 -857 801
Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er dienst om 9:30 en 17:00 uur. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving