Kinderen & Tieners

Oppasdienst

0 t/m 4 jaar

Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is elke zondagmorgen oppas aanwezig. Dit zijn gemeenteleden die door middel van een halfjaarlijks rooster ingeroosterd worden. De oppassers houden de kinderen gezellig bezig met puzzelen, tekenen, spelen met auto's, lego, een muziekje (u kunt uw eigen CD meenemen) of door een mooi verhaaltje aan de kinderen voor lezen. Wanneer er kinderen aanwezig zijn ouder dan 4 jaar dan wordt de oppas gecombineerd met de kindernevendienst.

Kindernevendienst

4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 5)

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de 4 tot en met 8 jarigen. Dit is groep 1 t/m 5 van het basis onderwijs. Vlak voor de preek kunnen de kinderen naar de kindernevendienst die gecombineerd is met de oppas. Met de kindernevendienst willen we de kinderen op hun eigen niveau tot Jezus brengen. De leiding wordt gevormd door één belijdend lid van de gemeente in samenwerking met een jeugdwerker. Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst.

Onder de Regenboog

9 t/m 12 jaar (groep 6/8)

De jeugdclub “Onder de Regenboog” is een gezamenlijke jeugdclub van de CGK & GKv. Deze jeugdclub richt zicht op de kinderen van groep 6 tot en met 8. Zeg maar de 9 tot en met 12 jarigen. Het doel is gezellig samen zijn rondom de bijbel en bijbel kennis op doen. Van september tot en met april komt deze groep om de twee weken samen van 18.45 uur tot en met 20.15 uur in de Eben Haëzer. Deze jeugdgroep wordt geleidt door twee belijdende leden vanuit beide gemeenten (CGK & GKV) en een aantal jongere jeugdwerkers.

Over ons

Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er afwisselend dienst voor de gasten, wijken 1 en 3 of de wijken 2 en 4. Zie daarvoor de agenda. U bent van harte welkom!

Contact

Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving